NASZE STANDARDY

Wszyscy Wykonawcy usługi zatrudnieni w Automotive Assembly Systems przechodzą okresową weryfikację wiedzy i kwalifikacji. Składają się na nią testy z zakresu znajomości rysunku technicznego, test na powtarzalność podejmowanych decyzji czy test praktyczny (manualny). W przypadku akcji wymagających dodatkowego instruktażu organizowane są szkolenia z udziałem pracowników naukowych wyższych uczelni technicznych oraz Inżynierów / Technologów.

Każdy Operator Automotive Assembly Systems:

- jest przeszkolony z zakresu BHP
- posiada ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
- ma opracowaną Ocenę Ryzyka Zawodowego
- jest wyposażony w odzież roboczą adekwatną do wykonywanej pracy i pory roku
- jest silnie motywowany poprzez jasny system premiowania i nagród.

Automotive Assembly Systems posiada:

- kadrę wyszkolonych Menedżerów regionalnych, Koordynatorów i Operatorów
- ubezpieczenie Kontraktowe, Deliktowe i Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w kwocie 1.000.000 zł w PZU S.A.
- opracowaną procedurę Permanentnej Gotowości do Realizacji Usługi pozwalającą nam na reakcję już do 60 minut po zgłoszeniu problemu.

Korzyści finansowe

Współpraca z AAS w ramach umowy outsourcingowej pozwala naszym Klientom na spore obniżenie kosztów pracy. W przeliczeniu na jednego pracownika, któremu zlecane są zadania związane ze wsparciem produkcji koszt zatrudnienia przy umowie z AAS jest o 15% niższy niż koszt stworzenia takiego etatu w firmie i o 20% niższy niż ten sam pracownik pozyskany za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej.

Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net