Kontakt

AUTOMOTIVE ASSEMBLY SYSTEMS SP. Z O.O. ul. Powstańców Śląskich 95 lok. 2.B.02 53-332 Wrocław REGON: 020271858 NIP: 899-256-71-73 KRS: 0000255644
Numer rachunku bankowego: PLN – 42 1160 2202 0000 0002 3622 2693 Euro – 35 1160 2202 0000 0002 3821 6266 BIC/S.W.I.F.T.: BIGBPLPW

Dawid Bąk

Prezes Zarządu

dawid.bak@aasystems.pl

Dariusz Dengusiak

Wieceprezes Zarządu

dariusz.dengusiak@aasystems.pl

Angelika Wyrodek

Dyrektor Regionu

angelika.wyrodek@aasystems.pl tel. +48 517 802 365

Jadwiga Kordylewicz

Dyrektor Regionu

jadwiga.kordylewicz@aasystems.pl tel. +48 517 201 627

Mateusz Grabowski

Kierownik regionu

mateusz.grabowski@aasystems.pl tel. +48 725 252 062

Małgorzata Pilarska

Specjalista ds. kadr i płac

malgorzata.pilarska@aasystems.pl tel. +48 34 34 700 84

Kamil Chrzęszczyk

Menedżer ds. Rozwoju Sprzedaży

kamil.chrzeszczyk@aasystems.pl tel. +48 725 251 591

Bernard Wąsowski

Menedżer ds. Rozwoju Sprzedaży

bernard.wasowski@aasystems.pl tel. +48 725 257 214

Bartosz Kozak

Inspektor Danych Osobowych

odo@aasystems.pl

Automotive Assembly Systems Sp. z o.o.