Opis stanowisk

STANOWISKA

OPERATOR WSPARCIA PRODUKCJI
Operator wsparcia produkcji to osoba odpowiedzialna za bieżącą obsługę maszyn i urządzeń na linii produkcyjnej, przestrzeganie jakości wytwarzanych produktów według norm określonych w zakładzie, realizowanie zleceń produkcyjnych zgodnie z planem produkcyjnym, współpracę z działem kontroli jakości.Osoba obsadzona na tym stanowisku ma obowiązek informowania pracowników utrzymania ruchu o jakichkolwiek nieprawidłowościach w działaniu maszyn. Osoba na stanowisku operatora wsparcia produkcji powinna posiadać umiejętność pracy w zespole, angażować się w wypełnianie powierzonych obowiązków a także posiadać zdolności manualne.

OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO
Operator wózka widłowego to osoba odpowiedzialna za załadowanie i rozładowanie towarów za pomocą wózka widłowego oraz utrzymywanie porządku na magazynie. Operator Wózka Widłowego powinien mieć ukończony kurs – kierowca wózków jezdniowych akumulatorowych, spalinowych, gazowych podnośnikowych oraz kurs – bezpieczna obsługa – wymiana butli gazowych w wózkach jezdniowych z napędem silnikowym. Poza tym pracownik ten powinien cechować się: dokładnością i odpowiedzialnością, umiejętnością pracy w zespole oraz chęcią i gotowością do intensywnej pracy.

PAKOWACZ
Pakowacz to osoba odpowiedzialna za pakowanie gotowego wyrobu lub półproduktu, np. w folię, do pudełek, kartonów, skrzynek. Pracownik ten odpowiada za opakowanie wyrobu, czyli zabezpieczenie go i przygotowanie do transportu. Warto też zaznaczyć, iż zakres obowiązków pakowacza wynika ze stopnia automatyzacji zakładu oraz profilu produkcji. Osoba na stanowisku pakowacza powinna cechować dokładnością, punktualnością, umiejętnością pracy w zespole oraz chęcią i gotowością do pracy.

SORTOWACZ
Sortowacz to osoba odpowiedzialna za kontrolę wyrobów gotowych poprzez ocenę, przepakowywanie palet z wyrobami gotowymi, zabezpieczenie palet przed zniszczeniem. Osoba na stanowisku sortowacza powinna cechować dokładnością, punktualnością, umiejętnością pracy w zespole oraz chęcią i gotowością do pracy.

TEAM LEADER
Team Leader to osoba nadzorująca pracę operatorów wsparcia produkcji w wyznaczonym zakresie przez koordynatora. Do najważniejszym obowiązków Team Leadera należą bezpośredni nadzór nad realizacją zleceń, szkolenie nowo przyjętych pracowników, wprowadzanie raportów dziennych do extranetu, prowadzenie odpowiedniej dokumentacji. Osoba zatrudniona na tym stanowisku powinna wykazywać się umiejętnością organizowania pracy swojej oraz zespołu.

KOORDYNATOR
Koordynator jest odpowiedzialny za organizację i nadzór nad realizacją zleceń przekazanych przez Klienta oraz koordynację prac podległego mu zespołu Operatorów Wsparcia Produkcji. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należy dbanie o właściwą realizację zleceń, przestrzeganie standardów oraz zgodność dokumentacji z wymogami wewnętrznymi firmy oraz Klienta. Koordynator jest odpowiedzialny za systematyczne podnoszenie jakości obsługi Klienta, rozwiązywanie bieżących problemów, wdrażanie działań korygujących i zapobiegawczych oraz bieżący kontakt z Klientami odnośnie spraw dotyczących realizowanych zleceń i ich rozliczenia. Osoba zatrudniona na tym stanowisku powinna wykazywać się umiejętnością organizowania pracy swojej jak również podległego zespołu.