Polityka jakości

POLITYKA JAKOŚCI

Firma Automotive Assembly Systems Sp. z o.o. świadczy kompleksowe, efektywne usługi, dostosowane do potrzeb Klienta, polegające na wsparciu produkcji, kontroli, naprawie, podmontażu części, podzespołów i komponentów dla przemysłu wielkoseryjnego, głównie w branży motoryzacyjnej, RTV i AGD, dzięki którym Klient może oddelegować na zewnątrz część swojej działalności około produkcyjnej.

Politykę Jakości realizujemy poprzez:

  • Ciągłe dążenie do powiększania wartości Firmy.
  • Wdrożenie, utrzymywanie oraz ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością zgodnie ze sprawdzoną przez rynek normą PN-EN ISO 9001:2009.
  • Budowanie oraz umacnianie przewagi rynkowej w oparciu o rozwijanie rozwiązań systemowych.
  • Doskonalenie metod zarządzania Firmą.
  • Rozwijanie i wykorzystywanie potencjału zasobów ludzkich.
  • Profesjonalne świadczenie usług odpowiadających wymaganiom Klientów oraz szybkie dostosowanie do ich nowych potrzeb.
  • Projektowanie i doskonalenie usług w aspekcie ekonomicznym, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Sprawdzone i zweryfikowane przez rynek normy jakościowe PN-EN ISO 9001:2009 są fundamentem, na którym możemy budować wartość dodaną usług w postaci wdrożenia kolejnych norm jakościowych. Polityka jakości firmy Automotive Assembly Systems Sp. z o.o. tworzy ramy do określania szczegółowych celów jakościowych i odpowiedzialności za ich realizację na każdym szczeblu zarządzania. Zarząd firmy Automotive Assembly Systems Sp. z o.o. zobowiązuje się do spełnienia wymagań i ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością oraz deklaruje, że niniejsza Polityka Jakości jest i będzie konsekwentnie realizowana przez całą firmę, czego efektem będzie satysfakcja Klienta oraz sukces spółki.