Proces rekrutacji

Platforma e-learning Automotive Assembly Systems to narzędzie on-line umożliwiające realizację procesu rekrutacji na stanowisko Operatora wsparcia produkcji bez konieczności fizycznej obecności w biurze rekrutacyjnym. Kandydat ma możliwość odbyć wszystkie etapy rekrutacji nie wychodząc z domu i oszczędzając swój cenny czas.

Proces rekrutacji składa się z następujących etapów:

I ETAP: Założenie konta Użytkownika

Użytkownikiem nazywamy pełnoletnią osobę, która korzysta z platformy e-learnin. Konto Użytkownika jest niezbędne celem rozpoczęcia procesu rekrutacji na stanowisko Operatora wsparcia produkcji Automotive Assembly Systems jak i dla dalszego korzystania z zasobów platformy e-learning Automotive Assembly Systems (szkolenie adaptacyjne, szkolenia techniczne, bank pomysłów, itd.). Użytkownik uzyskuje dostęp do utworzonego konta za pomocą swojego loginu oraz samodzielnie ustanowionego hasła. Także postępy Użytkownika w procesie rekrutacji on-line są na bieżąco potwierdzane wiadomościami e-mail przesyłanymi na adres podany na tym etapie.

 

II ETAP: Testy rekrutacyjne

Testy mają na celu zweryfikować kompetencje pożądane na stanowisku Operatora wsparcia produkcji (dokładność, sumienność, postępowanie zgodnie z instrukcją i procedurami, dobry wzrok, powtarzalność podejmowanych decyzji) – zgodnie z obowiązującymi w Automotive Assembly Systems standardami. Przeprowadzane są cztery testy:

(filmy test wzrokowy, znajdź różnice, test rozróżniania kolorów, test MSA)

III ETAP: Uzupełnienie profilu Użytkownika

Po pozytywnym zakończeniu etapu testów Użytkownik proszony jest o uzupełnienie danych wymaganych do nawiązania współpracy z Automotive Assembly Systems.

Bezpieczeństwo danych Podchodzimy poważnie do ochrony danych osobowych. Dane są niezbędne do uzyskania dostępu do szkolenia adaptacyjnego. Będą wykorzystane wyłącznie do podpisania Umowy Zlecenie.

IV ETAP: Szkolenie adaptacyjne dla Operator wsparcia produkcji  

Szkolenie adaptacyjne składa się z czterech części – zapoznanie się ze wszystkimi zawartymi w nim informacjami zajmuje około 15 minut. W kolejnym kroku z Użytkownikiem skontaktuje się już bezpośrednio pracownik Automotive Assembly Systems celem ustalenia szczegółów współpracy.

Platforma e-learning jako jedyna na rynku daje możliwość odbycia rekrutacji on-line na stanowisko Operatora wsparcia produkcji. Wszystko bez wychodzenia z domu, bez konieczności wizyty w biurze rekrutacyjnym, bez CV i listu motywacyjnego, oszczędzając czas i pieniądze Kandydatów! O dowolnej porze i w dowolnym miejscu każda osoba zainteresowana nawiązaniem z Automotive Assembly Systems współpracy na stanowisku Operatora wsparcia produkcji może przystąpić do procesu rekrutacyjnego!